Informace  Spolku rodičů při mateřské škole 17. listopadu 46

Vážení rodiče,

jedním z cílů tohoto sdružení je mimo jiné finanční pomoc sdružení při zajišťování akcí organizovaných mateřskou školou. Mateřská škola pro děti organizuje např. výlety, kulturní akce, sportovní akce. Všechno si vyžaduje finanční přispění rodičů. Pro usnadnění výběru a přehledu o financích mateřské škole i vám, rodičům, slouží právě toto sdružení, jehož prostřednictvím bude docházet k platbám. Finance na aktivity tříd se vyberou předem na celý školní rok.

Po dohodě zástupců jednotlivých tříd a vedení MŠ je tato částka stanovena na 800,- Kč

Možnosti splatnosti: 1)     Splatnost částky 800,-Kč je do 30. 9. 2018.

                                2)    Částku lze rozdělit na dvě doby splatnosti:

                                            400,- Kč do 30. 9. 2018

                                            400,- Kč do 30. 1. 2019

Způsob platby: převodem z účtu na účet na bankovní účet č. 3953232349/0800

- způsob platby u přepážky banky není vhodný vzhledem k poplatkům pro plátce i příjemce

Zadání pro platbu: Číslo účtu

Zpráva pro příjemce : uvést jméno a příjmení dítěte, třídu a účel platby

Hospodaření s financemi :

Příjem financí účetní rozdělí do kolonek jednotlivých tříd, kde se budou vyčerpané finance vést za každou třídu zvlášť a zástupci tříd na třídních schůzkách seznámí se stavem financí. Z příspěvků se budou hradit akce: divadlo, výstavy, výlety, autobusy za plavání, solnou jeskyni, odměny za soutěže při akcích apod. Pokud se dítě akce nezúčastní, peníze za něho zůstávají pro další společné akce v jeho kmenové třídě. Akce nad 100,- Kč za dítě budou řešeny individuální platbou mimo příspěvky Spolku rodičů za zúčastněné dítě tak, jak bylo odhlasováno zástupci jednotlivých tříd na ustavující schůzi dne 20. 9. 2011.(týká se především výletů)

Na účet Spolku rodičů jsou prováděny i platby nadstandartních aktivit (plavání, solná jeskyně, lyžařský kurz apod.), po jejich vyúčtování podle pravidel pořádajících organizací bude plátcům částka vrácena

O činnosti Spolku rodičů při MŠ 17. listopadu najdete podrobné informace na www.msukina.cz v sekci ODKAZY- Spolek rodičů.

V písemné podobě jsou v přihrádce ve vestibulu MŠ.

Členství ve Spolku rodičů přinese mateřské škole a rodičům více vzájemné spolupráci. Mnozí rodiče se již aktivně podílejí na činnosti Spolku rodičů. Pro ostatní, kteří nemají potřebu se aktivně zapojit do činnosti, postačí ke členství zaplacení příspěvku dle výše uvedených pravidel.

V případě, že do uvedeného termínu nebude částka uhrazena, účetní Spolku rodičů předá informaci o nezaplacení vedení mateřské školy.

V případě přispívání dětem z financí Spolku rodičů na ceny za soutěže, odměny, drobné dárky, nečlenové tyto neobdrží, ale je umožněno na požadavek rodiče řešení individuální.